Välkomen till vårt bluesjam. Här får ni chansen att stå på scenen!Bluestältets husband underhåller och kompar. Vi kör med drop in men om ni vill diskutera något tag kontakt med jamledare Hans-Peter Nilsson.

På jammet kan man få höra nya spännande konstellationer och spontana infall.

 

Hans-Peter Nilsson, trummor och sång

Ingvar Formby, munspel och sång

Staffan Carlsson, girarr och sång

Jörgen Fredriksson, bas

 

 

Länk till: Webbsida

Länk till: Facebook

Foto: