Detta Malmöband har en speciell approach till bluesen. Lupus Nanséns sångröst är mycket originell och har en genuin känsla för bluesmusiken. Deras framförande liknas mest vid en voodo-ritual.


 

michael everbring
lupus nensén
carl svensson
gustaf johansson
jonatan sersam

 

 

 

 

Länk till: Facebook

Foto: