Kvinnlig gospelkör under ledning av Emma Rosenberg.

 

 

 

Länk till:

Länk till: Youtube