Bli medlem i föreningen

 

Medlemskap

Som medlem i föreningen stöttar du vår verksamhet och får tillträde till våra medlemsbundna aktiviteter. Du får också vår läsvärda medlemstidning 'MCBC Bulletinen' fyra gånger om året med information om våra aktiviteter samt intervjuer och reportage.

Medlemsförmån

Som medlem har du 10% rabatt på skivor på
Blue Desert Music,Östra Förstadsgatan 33, www.bluedesertmusic.com

Du får också medlemsrabatt på föreningens arrangemang.

Hur blir man medlem?

För att bli medlem eller förnya ditt nuvarande medlemskap betalar du in årsavgiften på vårt bankgiro. Det går vanligtvis också att teckna nytt medlemskap under Malmöfestivalen. Om det gäller ett nytt medlemskap så skriv ett mail till föreningen med uppgifter om namn och adress i samband med att du betalar.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med föreningen.

Gör så här

Om du betalar avgiften via bankgiro meddela adressuppgifter via mail:

E-posten är som sagt frivilligt men det är ett praktiskt sätt att sprida information till medlemarna.

Lagring av personuppgifter

Som medlem i Malmoe-Copenhagen Blues Connexion kommer du att införas i föreningens medlemsregister. Registret innehåller endast uppgifter som styrelsen behöver i sitt arbete vilket innefattar medlemmens namn och adress, telefonnummer och e-postadress. Som medlem har du alltid rätt att begära uppgift om vilka uppgifter som registrerats om dig.


I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in. Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter därför att raderas inom sex månader.


Medlemsregistret skyddas enligt rimliga standarder för att förhindra obehörig åtkomst och uppgifterna utlämnas aldrig ut till tredje part.


Styrelsen är ansvarig för registret.

Välkommen som medlem!

När vi mottagit årsavgiften sänder vi medlemskort och lite mer information.

 

Info

 

Postadress:

MCBC

c/o Nilsson

Almhögsgatan 14

21457 Malmö

 

E-post

info@malmoblues.com

 

Bankgiro:

5291 - 6376

 

Swish:

123 097 11 01

 

Årsavgift:

200 kr.