Bli medlem i föreningen

 

Medlemskap

Som medlem i föreningen stöttar du vår verksamhet och får tillträde till våra medlemsbundna aktiviteter. Medlemskapet löper per kalenderår. Blir du medlem under Malmöfestivalen gäller avgiften även för kommande år!

Årsmöte hålls före mars utgång. Då utses styrelsen ledamöter. För att få rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften betalas före 1:a mars.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med föreningen.

MCBC-Bulletinen

Som medlem får du vår medlemstidning 'MCBC Bulletinen' fyra gånger om året med information, intervjuer av artister, blueshistoria och reportage.

Medlemsbrev

Ett nyhetsbrev skicka ut varje månad via epost. Där informeras om aktuella aktiviteter och tips om vad som är pågång i bluesvärlden. En förutsättning för att få detta är naturligtvis att ni angivit en epostadress.

Medlemsförmån

Du får medlemsrabatt på föreningens arrangemang och ibland även på andra evenemang.

Som medlem har du även 10% rabatt på skivor på
Blue Desert Music,Östra Förstadsgatan 33, www.bluedesertmusic.com

Hur blir man medlem?

För att bli medlem eller förnya ditt nuvarande medlemskap betalar du in årsavgiften via vårt bankgiro eller via Swish. Det går också att teckna nytt medlemskap under Malmöfestivalen. Skriv ett email till föreningen med dina personuppgifter, namn, adress och epostadress i samband med att du betalar. E-posten används för att skicka nyhetsbrev till alla medlemmar.

Utlandsbetalningar

Om du skall betala från annat land används följande uppgifter
IBAN: SE60 8000 0821 4994 4686 3673
BIC: SWEDSESS

Välkommen som medlem!

När vi mottagit årsavgiften sänder vi medlemskort och lite mer information.

 

 

Lagring av personuppgifter

Som medlem i Malmoe-Copenhagen Blues Connexion kommer du att införas i föreningens medlemsregister. Registret innehåller endast uppgifter som styrelsen behöver i sitt arbete vilket innefattar medlemmens namn och adress, telefonnummer och e-postadress. Som medlem har du alltid rätt att begära uppgift om vilka uppgifter som registrerats om dig.


I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in. Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter därför att raderas inom sex månader.


Medlemsregistret skyddas enligt rimliga standarder för att förhindra obehörig åtkomst och uppgifterna utlämnas aldrig ut till tredje part.


Styrelsen är ansvarig för registret.

 

Info

 

Postadress:

MCBC

c/o Nilsson

Almhögsgatan 14

21457 Malmö

 

E-post

info@malmoblues.com

 

Årsavgift:

200 kr.

 

Bankgiro:

5291 - 6376

 

Swish:

123 097 11 01