Vill du bli sponsor?

 

Vi söker sponsorer

Föreningen Malmoe-Copenhagen Blues Connexion är en ideell förening vars syfte är till att gynna kulturutbudet i Malmö gällande så kallad blues- och rootsmusik.  Vår viktigaste verksamhet är Bluestältet som sätts upp 8 dagar i augusti varje år i samband med Malmöfestivalen. Alla i föreningen arbetar ideellt och eventuella vinster investeras i framtida verksamhet.

Vi erbjuder er härmed en möjlighet att sponsra vår ideella verksamhet med pengar eller materiel. I gengäld får ni ert varumärke exponerat enligt nedanstående alternativ. Ni  kan välja en eller flera moduler eller vår ’Delux-modul’.

Alternativ 1
Festivalen

Till varje års festival trycks ett programblad i fyrfärg upp i 1000 exemplar. Motsvarande program publiceras även på vår webbsida. Er logotyp trycks på baksidan av programbladet samt överst på webbprogrammet. 
Upplagorna är tidsbundna till tiden närmast före och under festivalen.

 

2000:-

Alternativ 2
Webbsidan

1 års publicering på startsidan av föreningens webbsida. Logotypen kan länkas till önskad webbsida.
Året omfattar tiden 1 juni - 31 maj.
Sidan har  ca 10000 besökare per år.

 

2000:-

Alternativ 3
Medlemstidning

Föreningen ger ut en medlemstidning i ca 500 ex 5 gånger om året. Er logotyp trycks i färg på baksidan av tidningen under 1 års tid, omfattande tiden 1 juni – 31 maj.

 

2000:-

 

Delux

I denna modul ingår ovanstående alternativ 1-3 samt en möjlighet att abbonera vårt sponsortält med personlig service. Ni kan välja valfri vardag under festivalen då ni kan bjuda in medarbetare eller kunder. Vi erbjuder i samband med det 20% rabatt på mat och dryck.
Möjlighet finns att betala på faktura.

10000:-

 

Kontakt

 

Postadress:

MCBC

c/o Nilsson

Almhögsgatan 14

214 57 Malmö

 

E-post

info@malmoblues.com